Úvod do funkční fitness je důležitým krokem pro pochopení této formy cvičení a jeho vlivu…